Passende honorering

AJB VastgoedAJB Vastgoed gaat in principe uit van honorering op uurbasis. Maandelijks brengen wij dan het aantal gewerkte uren in rekening met een eventueel afgesproken maximum aantal declarabele uren. Dat kan alleen als de werkzaamheden voldoende zijn afgebakend.

Soms leent de opdracht zich meer voor honorering op basis van een vooraf overeen te komen percentage of een vast bedrag. Bij uitzondering werkt AJB Vastgoed op basis van no-cure no-pay. Dat kan alleen als u de juiste en volledige gegevens verstrekt, anders ziet AJB Vastgoed zich genoodzaakt u alsnog de kosten van de bestede uren in rekening brengen mocht de deal onverhoopt niet doorgaan.

Een eerste gesprek is altijd gratis en verplicht tot niets.

AJB Vastgoed, voor gezond rendement!