Uw naam op de voorgrond of juist niet

AJB VastgoedHet kadaster vermeldt onder meer de naam en het (woon)adres van de formele eigenaar van vastgoed. Deze informatie is openbaar en daarom voor iedere belangstellende toegankelijk.

Als vaststaat wie het vastgoed koopt, is er geen keuze mogelijk, maar als er wel te kiezen valt is belangrijk goed na te gaan welke vermelding de voorkeur heeft. Daarnaast is van invloed of u als eigenaar op de achtergrond wilt blijven. Bij vermogende particulieren is dat in toenemende mate een aandachtspunt.

AJB Vastgoed, voor gezond rendement!