Deskundig en betrokken

AJB VastgoedVan AJB Vastgoed kunt u deskundigheid verwachten op haar vakgebied. Om u een indruk te geven van de vraagstukken waarover wij meedenken, adviseren en waarvoor wij oplossingen aandragen, treft u hieronder een kleine selectie aan.

Gezonde portefeuilleopbouw

Iemand die zelf al twee panden heeft met een overwaarde van € 1.000.000,- vraagt zich af hoe hij een gezonde vastgoed portefeuille opbouwt.

Optimale verkoop

Gezien zijn leeftijd wil iemand zijn portefeuille optimaal verkopen, maar weet niet hoe hij dit optimaal kan aanpakken. Verkoop ineens, in gedeelten of elk pand afzonderlijk.

Uitbreiding portefeuille

Na het vorige advies van AJB Vastgoed, paste een klant zijn vastgoedportefeuille aan. Inmiddels maakt hij 2% meer rendement en heeft nu vermogen om verder uit te breiden. Zijn vraag is waar hij op moet letten.

Onverkoopbaar?

Bij de verkoop van vastgoed wordt in het algemeen een makelaar ingeschakeld. Een vakbekwame makelaar kent de markt goed en weet op de juiste manier de vraagprijs en de verwachte transactieprijs vast te stellen. Vroeg of laat komt er dan meestal een transactie tot stand.

Als de verkoop niet lukt, kan verlaging van de vraagprijs succes opleveren, maar net zo goed averechts werken. Dan is het de hoogste tijd om uit te zien naar een andere strategie. In zo'n lastige situatie kan AJB Vastgoed creatieve oplossingen en een nieuwe aanpak bedenken. Dat hoeft niet ingewikkeld of kostbaar te zijn. Het is ook geen garantie voor direct succes, maar nuchter verstand, jarenlange ervaring en goede contacten maken de kans op verkoop wel aanzienlijk groter.

Onoplosbaar?

Bedrijfsverplaatsing komt regelmatig voor. Vaak is uitbreiding op de huidige locatie niet mogelijk, ervaren omwonenden overlast, of heeft de gemeente andere plannen. Behalve dat er altijd geld mee gemoeid is, spelen er soms complexe emotioneel en politiek gevoelige problemen mee.

Als de situatie uitzichtloos lijkt en bij voorkeur eerder, kunt u AJB Vastgoed inschakelen. Niet elk probleem is oplosbaar, maar wij zijn gewend om op elk niveau te onderhandelen. De ene keer als behartiger van de belangen van één partij, een andere keer als onafhankelijke coördinator om voor alle partijen een optimale oplossing te zoeken. Deze laatste rol geeft vooral goede resultaten, mits alle betrokkenen het nodige vertrouwen geven.

AJB Vastgoed, voor gezond rendement!